Pages

Tuesday, October 26, 2010

Naynaan ghor samandar wargay

(NAYNAAN BHOOL'BHULAYAAN)
Naynaan ghor samandar wargay,
Har koi dubnraan chahway,
Bunjaaron kay jesa apnraan,
Raaja bhaiys wataway,
Munr kay bhanbhanr tanr sulgawaein,
Chaar chofairay chayiyaan,
Naynaan bhoolbhulayaan.......Naynaan bhoolbhulayaan
(fakhira batool)

No comments:

Post a Comment