Pages

Monday, December 13, 2010

Zainab,ALI hai aur Mohammad ki hai DUA

Zainab,ALI hai aur Mohammad ki hai DUA
Sharm o Haya k mulk ki malika hai ba'Khuda
Qadmon ki dhool jis ki hai Hooron ki inteha
Maryam kaneez is ki hai,Hawa hai Ibtida

Husnain jis k bhai tu NANA Rasool hai
Sani nahi woh sari ki sari Batool(s)hai

(fakhira batool)

1 comment: