Pages

Sunday, January 30, 2011

Hawa ko Hathkari kis ne laga di hai

(Hawa ko Hathkari kis ne laga di hai?)
Koi kab se dareechay se laga betha
kisi ki raah takta hai
koi jhonka hi aa jaye
aur aa k us ko batlaye
Musafir kyun nahi aaya?
magar hai door tak ghambheer san'nata
darakhton k tou paton mein bhi aahat tak nahi koi
parinday sahmay sahmay,be'sada,hairan baithay hein
koi tou aa k batlaye
hawa ko hathkari kis ne laga di hai?
(fakhira batool)

No comments:

Post a Comment